Statistikk kart 1-2: C. W. Bergs Folkemængdekart over Norge. Nordlige del

Statistikk kart 1-2: C. W. Bergs Folkemængdekart over Norge. Nordlige del

Bruk i GIS-applikasjoner

ArcGIS, QGIS eller webapplikasjoner kan enkelt bruke dette kartet med web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles tilbys for rask tilgang.

Logg inn to get links.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Metadata

Tittel

Statistikk kart 1-2: C. W. Bergs Folkemængdekart over Norge. Nordlige del

Kart-id

statistikk_1-2_1865

Samling

Andre kart

Årstall

1865

Karttegner

Broch | C. W. Berg | H. Krug

Målestokk

1 : 1600000

DPI

300