Akershus amt nr 109-14: Krokier til Romerikskartene

Akershus amt nr 109-14: Krokier til Romerikskartene

Bruk i GIS-applikasjoner

ArcGIS, QGIS eller webapplikasjoner kan enkelt bruke dette kartet med web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles tilbys for rask tilgang.

Logg inn to get links.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Metadata

Tittel

Akershus amt nr 109-14: Krokier til Romerikskartene

Kart-id

amt2_akershus-amt-109-14_1859

Samling

Amtskart

Årstall

1859

Karttegner

Jacob Ræder

Målestokk

1 : 20000

DPI

300