Søndre Trondhjems amt nr 81: Tegning af Munkholms Fæstning

Søndre Trondhjems amt nr 81: Tegning af Munkholms Fæstning

Bruk i GIS-applikasjoner

ArcGIS, QGIS eller webapplikasjoner kan enkelt bruke dette kartet med web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles tilbys for rask tilgang.

Sign in to get links.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Metadata

Tittel

Søndre Trondhjems amt nr 81: Tegning af Munkholms Fæstning

Kart-id

amt2_soendre-trondhjems-amt-81_1844

Samling

Amtskart

Årstall

1814

Karttegner

T. Rasch | Røyem

Målestokk

1 : 1000

DPI

300