Søndre Trondhjems amt nr 84: Kart over Exercerpladsen Hlademoen

Søndre Trondhjems amt nr 84: Kart over Exercerpladsen Hlademoen

Bruk i GIS-applikasjoner

ArcGIS, QGIS eller webapplikasjoner kan enkelt bruke dette kartet med web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles tilbys for rask tilgang.

Sign in to get links.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Metadata

Tittel

Søndre Trondhjems amt nr 84: Kart over Exercerpladsen Hlademoen

Kart-id

amt2_soendre-trondhjems-amt-84_1850

Samling

Amtskart

Årstall

1850

Målestokk

1 : 4000

DPI

300