Søndre Trondhjems amt nr 92: Kart over Trondhjem; billag 3

Søndre Trondhjems amt nr 92: Kart over Trondhjem; billag 3

Bruk i GIS-applikasjoner

ArcGIS, QGIS eller webapplikasjoner kan enkelt bruke dette kartet med web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles tilbys for rask tilgang.

Sign in to get links.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Metadata

Tittel

Søndre Trondhjems amt nr 92: Kart over Trondhjem; billag 3

Kart-id

amt2_soendre-trondhjems-amt-92-billag3_1883

Samling

Amtskart

Årstall

1883

DPI

300