1413-3 Rosskreppfjorden

1413-3 Rosskreppfjorden

Bruk i GIS-applikasjoner

ArcGIS, QGIS eller webapplikasjoner kan enkelt bruke dette kartet med web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles tilbys for rask tilgang.

Sign in to get links.

Eksporter til GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Metadata

Tittel

1413-3 Rosskreppfjorden

Kart-id

m711_1413-3_1983

Samling

M711-Norge50

Årstall

1983

Utgiver

Norges Geografiske Oppmåling

Målestokk

1 : 50000

DPI

600